עריכת צוואה: מה חשוב לדעת לפני שניגשים לכתוב צוואה?

עריכת צוואה מאפשרת לכל אדם להורות על האופן שבו יחולק רכושו לאחר מותו ובכך להשפיע על חייהם ועתידם של יורשיו. לפניכם כל המידע הרלוונטי לקראת הכנת הצוואה:

מהי צוואה, ואילו סוגי צוואות קיימים בישראל?

צוואה מתפקדת ככלי עוצמתי ומשמעותי, דרכו כל אדם יכול לבחור כיצד תתרחש החלוקה וההתנהלות ברכושו לאחר מותו. הצוואה משרתת את רצונו הטוב של האדם, באופן שמתיר או שולל התנהגות פסולה מצד יורשיו וקובעת את האופן שבו יישלט רכושו בהמשך החיים מצידם.

החוק בישראל מתיר מספר דרכים בהן ניתן לערוך את הצוואה כדי לספק לה מעמד משפטי תקף:

צוואה נוטריונית סוג זה של צוואה הידוע גם בשם "צוואה בפני רשות" מתבטא במסירת תוכן הצוואה לנוטריון, שופט, רשם בית המשפט או חבר בבית הדין הדתי. הנוטריון יעלה את הדברים על הכתב והצוואה תופקד בידיו או אצל רשם הירושות, עד שיינתן בגינה צו קיום צוואה. 

צוואה מול שני עדים – הצורה הנפוצה ביותר היא צוואה בעדים, הנכתבת/ מודפסת ונחתמת בפני שני עדים המאשרים את תוכנה בתאריך ובחתימה. החוק מתיר רק לבני 18 ומעלה שאינם פסולי דין ושאינם נהנים מהצוואה בעצמם ו/או דרך בני זוגם (כלומר שהמצווה לא ציווה להם דבר בצוואתו).

צוואה בכתב יד – צוואה זו תיערך ותיחתם בכתב ידו של המצווה בלבד (בצירוף תאריך), ללא עורך דין וללא עדים, כך שניתן לערוך אותה עצמאית ללא הוצאות כספיות. יחד עם זאת, סוג זה כרוך בסיכון מסוים, שכן בהעדר עדים, אדם שאיננו מרוצה מהצוואה ינסה לערער על האותנטיות שלה ועל מצבו האישי של המצווה בעת כתיבתה.

צוואה בעל פה – אדם שניצב בפני המוות, למשל בהיתקלות בשדה הקרב או לפני ניתוח מסוכן שבהם נשקפת (להבנתו האובייקטיבית) סכנה ממשית לחייו, יכול למסור את תוכן צוואתו לשני עדים ובעל פה וזאת משום שאין באפשרותו לערוך צוואתו בכל דרך אחרת.

צוואה הדדית בשנת 2005 נכנס לחוק תיקון ייחודי, המאפשר לבני זוג לערוך מבעוד מועד צוואה הדדית (משותפת), בה תיווצר הגנה על החלטותיהם המשותפות ובאופן שימנע מבן הזוג שנותר בחיים לשנות את החלוקה העתידית או להשפיע על הצוואה על בסיס אינטרסים אישיים בלבד.  

מתי צריך וכדאי לערוך צוואה?

לכל אדם שבבעלותו רכוש, הון וזכויות, המעוניין לבחור בעצמו את אופן חלוקתם לאחר מותו ולתעדף את החלוקה בדרך שונה מזו שקבועה בחוק (סדר הירושה על פי דין), מומלץ לערוך צוואה. להלן מספר דוגמאות נוספות בהן מומלץ לעשות זאת:

  • לעת זקנה – במטרה להסדיר את חלוקת הרכוש בעתיד ולהימנע מסכסוכי ירושה.
  • כדי לפרט כוונות ורצונות – על מנת להוריש כראוי את כל זכויותיו ורכושו של המצווה ליקיריו, ללא השפעה נוספת או חיצונית.
  • לשימור אינטרסים – בכדי שהיורשים יוכלו לנצל/ למצות כראוי את המשאבים שנותרו לרשותם ולמנוע מהם הפסדים כספיים.
  • למידור או מניעה – כדי לסלק יורש פוטנציאלי מחלקו בעיזבון או כולו.
  • להענקת העיזבון לאדם אחר – ככל שמדובר באדם שאיננו קרוב משפחה וברצונו של המצווה להוריש לו דבר מה.
  • להבטחת הזכויות בקרב זוגות פרודים, ידועים בציבור או בהליכי גירושין – במטרה למנוע מצב שבו בן/ בת הזוג יורשים באופן טבעי את חלקם ו/או קודמים לילדי הנפטר או בן/ בת הזוג הנוכחיים.

חשוב לציין כי הצוואה כמסמך אוטונומי מושפעת לאורך השנים משינויי חיים רבים ולכן מומלץ לעדכן אותה אחת למספר שנים באופן שמשלים את החסר בתוכנה, מתקן את לשונה ומממש את גמירות דעתו של המצווה באופן הקרוב ביותר לכוונתו הנוכחית והעדכנית.

עריכת צוואה: שלבי התהליך

הכנות מקדימות

הצעד המקדים לעריכת הצוואה הוא הכנת רשימה מפורטת של כל הנכסים, הכספים והזכויות וקביעה פוטנציאלית של חלוקתם ליורשים הרצויים ובתנאים הרצויים. כמו כן, יש לפרט על רצונות וכוונות, כשיש מי שמבקשים לציין בקשות שנוגעות לסידורי ההלוויה וכו'. בנקודה זו חשוב להבהיר כי פוליסות ביטוח אינן נכללות בצוואות באופן טבעי ולכן יש לעדכן את המוטבים בפרטיהן מבעוד מועד וללא כל קשר.

כעת מומלץ לגשת לעו"ד מיומן לקבלת ייעוץ משפטי בהתאם למכלול השיקולים האישיים ולקבלת המלצות ליצירת הגנות שונות, שמצמצמות את הסיכון למאבקי ירושה או ניסיונות ערעור עתידיים.

דוגמה להגנה כזו תוכל להיות צילום של סרטון וידאו בנוכחות הנוטריון, בו מנחה המצווה על נישול יורש מסוים מצוואתו או צירוף של אישור רפואי על כשירותו הבריאותית והנפשית בעת העריכה והחתימה.

בחירת סוג הצוואה ותחילת עריכתה

בכפוף לבדיקה מקיפה של סוגי הצוואות על היתרונות המגולמות בכל אחת מהן, יש להתחיל לערוך את הצוואה לפי הוראות החוק המתאימות. מומלץ לוודא תחילה מול עורך דין את כללי עריכת הצוואה המדויקים ולכלול בה היבטים נוספים, כמו למשל עריכה מקדימה של הסכם ממון, שהשלכותיו עשויות לקדם החלטות שיתבטאו בצוואה הדדית.

מה עושים לאחר שהצוואה מוכנה?

כל אדם שערך צוואתו רשאי להחליט היכן לשמור אותה. האפשרות הנפוצה וגם המומלצת ביותר היא להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, כאשר רק המצווה עצמו רשאי לבצע את הפקדתה (ומשיכתה, אם ירצה בכך בעתיד) דרך מילוי טופס בקשה ושמירת הצוואה בכספת, במעטפה חתומה בשעווה ובחותמת.

במקרה של צוואה בעל פה שנמסרה על ערש דווי, נדרשים העדים לתעד בזיכרון דברים את רצונותיו של המצווה ולהפקיד את המסמך אצל רשם הירושה. לכל מעטפה ובתוכה הצוואה יתווספו תאריך, פרטי המפקיד וחתימת הרשם עצמו. לאחר ההפקדה יתקבל אישור בכתב הכולל אגרה לתשלום.

האם יש מקומות בטוחים נוספים בהם ניתן לשמור על הצוואה? בהחלט. המצווה יוכל להפקיד אותה למשמורת בכספת של עורך דינו, בכספת אישית במשרד, בבית, בבנק או בכל מקום אחר לבחירתו.

עריכת צוואה: הדרך האופטימלית לשיקוף רצונות, כוונות ועמדות אישיות

כפי שקראתם, כל צוואה תוכל לכלול מנגנונים רבים המשקפים באופן המיטבי את רצון המצווה ביחס ליורשיו ונכסיו. את הצוואה ניתן לערוך באחת הצורות המקובלות שקובע החוק ובאופן שמאפשר שליטה ושיקול דעת מקדימים, שצופים את פני העתיד ומסדירים אותו.

ככל שניתן, מומלץ שהצוואה תיערך בכפוף להתייעצות משפטית שבה אפשר יהיה להציף שיקולים בנוגע לאינטרסים האישיים של המצווה ולכוון את תהליך העריכה והכתיבה מצידו כראוי.

שאלות נפוצות:

ניתן לבחור באחת מארבע צורות שנקבעו בחוק: צוואה בעדים, צוואה בפני רשות או צוואה בכתב יד בכפוף לחתימת המצווה, או צוואה בעל פה על ערש דווי שנכתבת ונחתמת בפני עדים להם נמסרה.

המחיר נע בדרך כלל בין 1,500-1,200 ₪ ועשוי לעלות ככל שהצוואה מורכבת ומכילה רכוש רב והוראות חלוקה מפורטות יותר, לכדי 3,000-4,000 ₪.

הצוואה היא מסמך אישי, אולם תיקון לחוק מתיר את האפשרות לערוך צוואה המשותפת לשני בני זוג, המסדירה את חלוקת הרכוש העתידית לאחר פטירתו של אחד מהם.

כן, בתנאי שנערכה בפני רשות או בכתב יד והופקדה כחוק.

מומלץ להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, אך ניתן לשמור אותה באופן אישי בכל מקום בטוח אחר לבחירתו של המצווה.

רק בהינתן תנאים ייחודיים כמו פגם שנפל בצוואה, ערעור על צלילות דעתו של המצווה בעת עריכת צוואתו, השפעה בלתי הוגנת שהופעלה על המצווה או תוך עריכתה תוך שימוש באמצעים פסולים. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בנושא בכדי לבחון את האפשרויות המתאימות למקרה.  

צוואה לפי דין תורה שונה במהותה ותכליתה ולכן תיערך באופן ייחודי באחד משני סוגים מקובלים מול עורך דין ונוטריון מוסמך הבקיא במשפט אזרחי ועברי כאחד.

אנו משתתפים בצערכם ובכאבכם

נעמוד לרשותכם ככל שניתן כדי להעניק כבוד אחרון ליקיריכם. הנכם מוזמנים להשאיר לנו פרטים ונשוב אליכם בהקדם

נגישות